Dzisiaj jest czwartek, 22 sierpień 2019 r., 234 dzień roku
STRONA GŁÓWNA | STATUT | TABELE | TERMINARZE | GALERIA | KONTAKT | DO POBRANIA
Menu strony
Polecamy

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat przed nowym sezonem!
Komunikat przed nowym sezonem!

Tak jak przed każdym nowym sezonem, tak i teraz zamieszczamy garść bardzo ważnych informacji dla klubów. Zamieszczamy wykaz kar przechodzących, zasady awansów i spadków w rozgrywkach seniorskich,

Uchwałę 27/Z/2018 Zarządu ROZPN, uchwałę 29/Z/2018 Zarządu ROZPN.
Radomski OZPN zamieścił na stronie Okręgu aktualne dane kontaktowe klubów. W sytuacji stwierdzenia przez zainteresowane kluby jakichkolwiek niezgodności zamieszczonych danych ze stanem faktycznym prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem ROZPN w celu ich sprostowania.


 1. Rozgrywki piłkarskie w sezonie 2018/19 będą prowadzone przez Radomski OZPN zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Mazowieckiego ZPN na sezon 2018/19
 2. Terminarze wszystkich rozgrywek ligowych zamieszczone są na stronie www.mzpn.pl oraz dla każdego klubu na indywidualnej stronie klubu w systemie EXTRANET.
 3. Aktualne adresy klubów zamieszczone są na stronie ROZPN: www.rozpn.pl
 4. Rozgrywki we wszystkich klasach rozgrywkowych będą prowadzone w oparciu o system EXTRANET.
 5. 5.       Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rozgrywek MZPN na sezon 2018/19 – na podstawie terminarza kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia każdego meczu i wprowadzić do systemu EXTRANET w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem. W tym przypadku przyjmuje się, że opublikowanie terminarza w systemie EXTRANET jest obowiązujące. Instrukcja procesu zmiany terminu meczu w module klubowym systemu EXTRANET do pobrania na stronie ROZPN: www.rozpn.pl

Dla wszystkich klas rozgrywkowych dniami rozgrywania meczów jest sobota, niedziela oraz środa (w tych klasach rozgrywkowych, w których wynika to z terminarza rozgrywek).

 1. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data logowania w systemie EXTRANET lub wpływu pisma do WRiE w przypadku awarii systemu) zmienić datę zawodów bez zgody przeciwnika z obowiązkiem jego powiadomienia (poprzez system EXTRANET lub na piśmie w przypadku awarii systemu). Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego.
 2. Terminy zawodów mogą być zmienione przez Wydział Rozgrywek i Ewidencji ROZPN na prośbę jednego z klubów. Klub zwracający się o zmianę terminu obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać akceptację drużyny przeciwnej w systemie EXTRANET (lub zgodę na piśmie w przypadku awarii systemu). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane.W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty na konto organu prowadzącego rozgrywki w wysokości:
  1. IV liga                           -              100 zł
  2. LO, Kl A, Kl B              -              80 zł
  3. Pozostałe klasy        -              50 zł

W przypadku zmiany terminu meczu na trzy dni bądź mniej przed planowaną kolejką kwota opłaty wymienionej powyżej ulega podwojeniu.

 1. W przypadku złożenia w systemie EXTRANET propozycji zmiany terminu meczu zgodnie z pkt 7 drużyna przeciwna jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi w ciągu 24 godzin.
 2. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach prowadzonych przez ROZPN muszą być zarejestrowani w systemie EXTRANET i posiadać ważne zaświadczenia lekarskie. Formularze rejestracyjne zawodników zobowiązane są wypełniać kluby w systemie EXTRANET.
 3. Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego klubu, w których będzie występował.
 4. Uprawnienia zawodników należy dokonywać za pośrednictwem systemu EXTRANET (instrukcja na stronie ROZPN)
 5. W sezonie 2018/2019 opłaty za uprawnienie zawodników do gry nie będą pobierane.
 6. Zmiany przynależności klubowej zawodników należy dokonywać poprzez system EXTRANET (instrukcja w zakładce „do pobrania” na stronie www.rozpn.pl). W przypadku zmiany przynależności klubowej należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. Umowę transferową – w przypadku zawodnika związanego z klubem odstępującym umową lub kontraktem
  2. Oświadczenie macierzystego klubu o niepodpisaniu przez zawodnika deklaracji amatora – w przypadku zawodnika amatora, który nie podpisał deklaracji amatora na dany sezon
  3. Oświadczenie zawodnika – jeżeli zawodnik nie grał przez ostatnie 12 miesięcy
  4. Wyrejestrowanie z macierzystego Związku lub Okręgu (w przypadku zawodników grających poza Mazowieckim OZPN)
  5. Podanie zawodnika o przyjęcie do klubu lub deklarację gry amatora (opieczętowana przez klub, podpisana przez zawodnika, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisana również przez rodzica lub opiekuna prawnego).
  6. Dowód uregulowania opłat regulaminowych na rzecz ROZPN z tytułu zmiany przynależności klubowej zawodnika

Wymienione wyżej dokumenty należy dodać jako załączniki w systemie EXTRANET.

 1. Okno transferowe dla zawodników powyżej 16 roku życia otwarte jest do 31.08.2018 roku, a w przypadku zawodników do 16 roku życia do 30.09.2018 roku.
 2. Kluby biorące udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu ROZPN muszą uprawnić zawodników do rozgrywek na sezon 2018/19 przed pierwszą rundą pucharową.
 3. We wszystkich klasach rozgrywkowych kluby zobowiązane są do wypełniania w systemie EXTRANET składów w protokole z wyszczególnieniem nazwisk i imion, dat urodzenia i numerów na koszulkach wszystkich zawodników oraz nazwisk i imion osób uprawnionych wraz z ich funkcjami.
 4. Trenerzy prowadzący drużyny w rozgrywkach musza posiadać aktualne licencje trenerskie uprawniające do prowadzenia zespołu w danej klasie rozgrywkowej.
 5. W rozgrywkach seniorów kluby zobowiązane są przed rozpoczęciem rozgrywek w danej klasie do wpłacenia zaliczki na poczet żółtych kartek. Zaliczka wpłacana jest na rundę jesienną i wynosi:
  1. Liga Okręgowa         -              350 zł
  2. Klasa A                        -              200 zł
  3. Klasa B                         -              100 zł

Rozliczenie zaliczki na poczet żółtych kartek za rundę wiosenną sezonu 2017/18 zostało wysłane do klubów pocztą. Zgodnie z Uchwałą nr 29/Z/2018 Zarządu ROZPN z dnia 27.06.2018 wykonanie kar dot. żółtych kartek po zakończeniu sezonu 2017/18 zostało doliczone (klubom, których to dotyczy) do rozliczenia zaliczki na poczet żółtych kartek po sezonie 2017/18. (uchwała w załączeniu)

 1. Wszystkie kluby zobowiązane są do wpłaty zaliczki na poczet rozliczania ekwiwalentów sędziowskich. Kluby zostaną powiadomione drogą elektroniczną do dnia 23.07.2018 roku o wysokości wyliczonej przez ROZPN kwoty zaliczki z tytułu ekwiwalentów sędziowskich, którą klub musi wpłacić przed rozpoczęciem rozgrywek. Klubom, które biorą udział w rozgrywkach Pucharu Polski, zostanie doliczona kwota z tytułu ekwiwalentu sędziowskiego za udział w tych rozgrywkach wg następujących zasad: kluby IV ligi i klasy B – jak za 1 rozegrany mecz, klubom klasy O i klasy A – jak za 2 rozegrane mecze.
 2. 20.   Zgodnie z Uchwałą nr 27/Z/2018 Zarządu ROZPN z dnia 27.06.2018 r. kluby posiadające zaległości finansowe wobec ROZPN zobowiązane są do uregulowania 100% należności po sezonie 2017/18 i sezonach wcześniejszych do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie jesiennej sezonu 2018/19. Wobec klubów, które nie uregulują zadłużenia we wskazanym terminie będą stosowane sankcje w postaci odmowy uprawnienia zawodników do gry lub skierowania wniosku do Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN o zawieszenie licencji klubowej (uchwała w załączeniu).
 3. W załączeniu:
  1. Wykaz kar przechodzących na rundę jesienna sezonu 2018/19 znajdziejsz TUTAJ
  2. Zasady awansów i spadków w ligach seniorskich ROZPN znajdziesz TUTAJ
  3. Uchwała nr 27/Z/2018 Zarządu ROZPN z dnia 27.06.2018 r (poniżej)
  4. Uchwała nr 29/Z/2018 Zarządu ROZPN z dnia 27.06.2018 r. (poniżej)
   


adminer, 19-07-2018

ROZPN

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52

26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
Fax 48-330-83-28
NIP 796-21-27-109
Santander Bank Polska S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 9 - 17

KOMUNIKATY
Rekordowa frekwencja, fantastyczna pogoda i kawał dobrego futbol...

Od poniedziałku,  5 sierpnia zmieniają się godziny urzędowa...

W rozwinięciu informacji zamieściliśmy wykaz kar przechodzących ...

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Delegatura w Radomiu informuje, ...

Informujemy, że opracowane zostały terminarze we wszystkich liga...
KALENDARIUM
sierpień, 2019
pnwtśrczptsbnd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
NASI PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook

www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.