Dzisiaj jest czwartek, 22 sierpień 2019 r., 234 dzień roku
STRONA GŁÓWNA | STATUT | TABELE | TERMINARZE | GALERIA | KONTAKT | DO POBRANIA
Menu strony
Polecamy

 

 

 

 

 

 

 

 

PILNE! Ważny komunikat dla klubów!
PILNE! Ważny komunikat dla klubów!

Tak jak przed każdą rundą, tak również i teraz, publikujemy wazne informacje i przypomnienia, wykaz kar przechodzących na rundę wiosenną oraz wyliczenie ryczałtów za żółte kartki na rundę wiosenna 2018/19.KOMUNIKAT RADOMSKIEGO OKREGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

PRZED RUNDĄ WIOSENNĄ SEZONU 2018/2019

 1. Terminarze wszystkich rozgrywek ligowych zamieszczone są na stronie www.mzpn.pl oraz dla każdego klubu na indywidualnej stronie klubu w systemie EXTRANET.
 2. Aktualne adresy klubów zamieszczone są na stronie ROZPN: www.rozpn.pl. Wszelkie zmiany dotyczące danych teleadresowych klubu prosimy jak najszybciej zgłaszać do biura ROZPN.
 3. 3.      Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rozgrywek MZPN na sezon 2018/19 – na podstawie terminarza kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia każdego meczu i wprowadzić do systemu EXTRANET w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem. W tym przypadku przyjmuje się, że opublikowanie terminarza w systemie EXTRANET jest obowiązujące. Instrukcja procesu zmiany terminu meczu w module klubowym systemu EXTRANET do pobrania na stronie ROZPN: www.rozpn.pl

Dla wszystkich klas rozgrywkowych dniami rozgrywania meczów jest sobota, niedziela oraz środa (w tych klasach rozgrywkowych, w których wynika to z terminarza rozgrywek).

 1. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data logowania w systemie EXTRANET lub wpływu pisma do WRiE w przypadku awarii systemu) zmienić datę zawodów bez zgody przeciwnika z obowiązkiem jego powiadomienia (poprzez system EXTRANET lub na piśmie w przypadku awarii systemu). Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego.
 2. Terminy zawodów mogą być zmienione przez Wydział Rozgrywek i Ewidencji ROZPN na prośbę jednego z klubów. Klub zwracający się o zmianę terminu obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać akceptację drużyny przeciwnej w systemie EXTRANET (lub zgodę na piśmie w przypadku awarii systemu). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane.W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty na konto organu prowadzącego rozgrywki w wysokości:
  1. IV liga                           -              100 zł
  2. LO, Kl A, Kl B              -              80 zł
  3. Pozostałe klasy        -              50 zł

W przypadku zmiany terminu meczu na trzy dni bądź mniej przed planowaną kolejką kwota opłaty wymienionej powyżej ulega podwojeniu.

 1. W przypadku złożenia w systemie EXTRANET propozycji zmiany terminu meczu zgodnie z pkt 7 drużyna przeciwna jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi w ciągu 24 godzin.
 2. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach prowadzonych przez ROZPN muszą być zarejestrowani w systemie EXTRANET i posiadać ważne zaświadczenia lekarskie. Formularze rejestracyjne zawodników zobowiązane są wypełniać kluby w systemie EXTRANET.
 3. 8.      Ze względu na wymagania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) klub zobowiązany jest przy pierwszej rejestracji zawodnika do załączenia w systemie Extranet skanu/zdjęcia wydrukowanego, opieczętowanego i podpisanego przez zawodnika (w przypadku zawodników niepełnoletnich przez opiekunów ustawowych) formularza rejestracyjnego. Rejestracja zawodnika bez dołączenia w systemie Extranet skanu wniosku rejestracyjnego będzie niemożliwa. ROZPN nie będzie przyjmował oryginalnych wydrukowanych wniosków rejestracyjnych zawodników. Instrukcja rejestracji nowego zawodnika znajduje się na stronie www.rozpn.pl.
 4. Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego klubu, w których będzie występował.
 5. Uprawnienia zawodników należy dokonywać za pośrednictwem systemu EXTRANET (instrukcja na stronie ROZPN)
 6. W rundzie wiosennej klub ma obowiązek uprawnić w systemie EXTRANET wszystkich zawodników drużyn młodzieżowych, którzy byli uprawnieni na rundę jesienną. Wnioski o uprawnienie w systemie EXTRANET należy dodawać do odpowiednich klas rozgrywkowych z dopiskiem RW.
 7. Zmiany przynależności klubowej zawodników należy dokonywać poprzez system EXTRANET (instrukcja w zakładce „do pobrania” na stronie www.rozpn.pl). W przypadku zmiany przynależności klubowej należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. Umowę transferową – w przypadku zawodnika związanego z klubem odstępującym umową lub kontraktem
  2. Oświadczenie macierzystego klubu o niepodpisaniu przez zawodnika deklaracji amatora – w przypadku zawodnika amatora, który nie podpisał deklaracji amatora na dany sezon
  3. Oświadczenie zawodnika – jeżeli zawodnik nie grał przez ostatnie 12 miesięcy
  4. Wyrejestrowanie z macierzystego Związku lub Okręgu (w przypadku zawodników grających poza Mazowieckim ZPN)
  5. Podanie zawodnika o przyjęcie do klubu lub deklarację gry amatora (opieczętowana przez klub, podpisana przez zawodnika, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisana również przez rodzica lub opiekuna prawnego).
  6. Dowód uregulowania opłat regulaminowych na rzecz ROZPN z tytułu zmiany przynależności klubowej zawodnika

Wymienione wyżej dokumenty należy dodać jako załączniki w systemie EXTRANET.

 1. We wszystkich klasach rozgrywkowych kluby zobowiązane są do wypełniania w systemie EXTRANET składów w protokole z wyszczególnieniem nazwisk i imion, dat urodzenia i numerów na koszulkach wszystkich zawodników oraz nazwisk i imion osób uprawnionych wraz z ich funkcjami.
 2. Trenerzy prowadzący drużyny w rozgrywkach musza posiadać aktualne licencje trenerskie uprawniające do prowadzenia zespołu w danej klasie rozgrywkowej.
 3. W rozgrywkach seniorów kluby zobowiązane są przed rozpoczęciem rozgrywek w danej klasie do wpłacenia zaliczki na poczet żółtych kartek. Zaliczka wpłacana jest na rundę wiosenną i wynosi:
  1. Liga Okręgowa         -              350 zł
  2. Klasa A                        -              200 zł
  3. Klasa B                         -              100 zł

Wyliczenie zaliczki na poczet żółtych kartek za rundę jesienną sezonu 2018/19 (w załączeniu) zostało sporządzone w oparciu o rozliczenie kar za żółte kartki za rundę jesienną sezonu 2018/2019.

 1. Wszystkie kluby zobowiązane są do wpłaty zaliczki na poczet rozliczania ekwiwalentów sędziowskich. Kluby zostaną powiadomione drogą elektroniczną do dnia 26.02.2019 roku o wysokości wyliczonej przez ROZPN kwoty zaliczki z tytułu ekwiwalentów sędziowskich na rundę wiosenną, którą klub musi wpłacić przed rozpoczęciem rozgrywek.
 2. 17.   Kluby posiadające zaległości finansowe wobec ROZPN zobowiązane są do uregulowania zaległości finansowych do dnia rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej sezonu 2018/19. Wobec klubów, które nie uregulują zadłużenia we wskazanym terminie będą stosowane sankcje w postaci odmowy uprawnienia zawodników do gry lub skierowania wniosku do Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN o zawieszenie licencji klubowej (uchwała w załączeniu).
 3. W załączeniu:
  1. Wykaz kar przechodzących na rundę wiosenną sezonu 2018/19
  2. Wykaz należności z tytułu żółtych kartek na rundę wiosenną sezonu 2018/19
   

  WYKAZ KAR PRZECHODZĄCYCH PO RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2018/2019

   

   

  KLASA O

   

  1. DZIURZYŃSKI GRZEGORZ            -              ORZEŁ WIERZBICA   -    1 MECZ (4 ŻK)
  2. KOSELA JAKUB                                 -         ORZEŁ WIERZBICA   -       1 MECZ (4 ŻK)
  3. KARWOWSKI KAROL                     -      PILICA NOWE MIASTO  -              2 MECZE
  4. GROCHALA ŁUKASZ                       -      POTWORÓW          -              1 MECZ (4 ŻK)
  5. PIETRASZEWSKI DANIEL               -              POTWORÓW       -              5 MECZÓW
  6. SOLIŃSKI MICHAŁ                           -              POTWORÓW -              1 MECZ (4 ŻK)
  7. JABŁOŃSKI CEZARY                        -            POWIŚLANKA  -              1 MECZ (4 ŻK)
  8. KRUPA RAFAŁ                -          POWIŚLANKA                   -              1 MECZ (4 ŻK)
  9. SZEWCZYK DAMIAN       -              SZYDŁOWIANKA              -              1 MECZ (4 ZK)
  10. BYLAK PAWEŁ               -           WARKA                       -              1 MECZ

   

   

  KLASA A

   

  1. GEBCZYK PIOTR -              CHOMENTÓW -              1 MECZ (4 ŻK), 3 MECZE PP
  2. LUTEK DANIEL    -              CHOMENTÓW                  -              1 MECZ (4 ŻK)
  3. PŁATOS JAKUB     -              ENERGIA KOZIENICE II  -              1 MECZ (4 ŻK)
  4. JANICKI DANIEL   -              MAGNUSZEW                  -              1 MECZ (4 ŻK)
  5. KOWALCZYK BARTŁOMIEJ - PLON GARBATKA            -              1 MECZ
  6. KUŚTA ŁUKASZ              -              ZORZA KOWALA              -              1 MECZ
  7. BERNAŚ DOMINIK       -             BŁOTNICA                          -              7 MECZÓW
  8. KACPROWICZ ADRIAN  -              MŁODZIK RADOM           -              4 MECZE
  9. KRÓLIKOWSKI KACPER -              MŁODZIK RADOM           -              1 MECZ (4 ŻK)
  10. GRZYB JAKUB              -              ORONKA OROŃSKO       -              1 MECZ (4 ŻK)
  11. GRZYBOWSKI JAROSŁAW   -   SKS POTWORÓW            -              1 MECZ (4 ŻK)
  12. BEŁZOWSKI KRZYSZTOF         -  SOKÓŁ PRZYTYK               -              1 MECZ (4 ŻK)
  13. SZCZEPANIK DANIEL - SOKÓŁ PRZYTYK -  4 MECZE

   

  KLASA B

   

  1. FIRLEJ KRYSTIAN   -              VIDEO CIEPIELÓW           -              2 MECZE
  2. PAWELCZYK DOMINIK    -              VIDEO CIEPIELÓW           -              1 MECZ (4 ŻK)
  3. BOGUCKI ARKADIUSZ  -              BELSK                                   -              1 MECZ
  4. KOŁOSOWSKI ŁUKASZ -              BELSK                                   -              1 MECZ
  5. PYTKA PIOTR             -              BŁOTNICA II                       -              8 MECZÓW
  6. ABRAMOWICZ ADRIAN -              GŁUCHÓW                         -              3 MECZE
  7. KOT NORBERT  -  ISKRA ZBROSZA                               -              1 MECZ
  8. ŁUGOWSKI KONRAD -              ISKRA ZBROSZA  -              2 MECZE
  9. PAŹDZIERSKI ADRIAN -        ISKRA ZBROSZA                               -              2 MECZE
  10. PIKIEWICZ PIOTR      -              JAGUAR WOLANÓW     -              2 MECZE
  11. KRAWCZAK KAROL     -              SADOWNIK BŁĘDÓW     -              1 MECZ (4 ŻK)
  12. KRAWCZAK MATEUSZ  -              SADOWNIK BŁĘDÓW     -              1 MECZ (4 ZK)
  13. KOZŁOWSKI KACPER  -              STROMIEC                          -              1 MECZ
  14. BĄKOWSKI ŁUKASZ    -              TĘCZA AUGUSTÓW        -              3 MECZE

   

  RADOMSKA LIGA JUNIORÓW B1

   

  1. WIERZBICKI ALEKS    -  GRYFIA MIRÓW            -              1 MECZ (4 ŻK)

   

  WYLICZENIE ŻÓŁTYCH KARTEK NA RUNDĘ WIOSENNĄ SEZONU 2018/2019

  LP KLUB KLASA SUMA KAR PO RUNDZIE JESIENNEJ ZALICZKA NA RUNDE JESIENNĄ 2018/19 DO ZAŁATY NA RUNDE WIOSENNĄ
  1 Centrum Radom O 340 350 340
  2 Gryf Policzna O 200 350 200
  3 Iłżanka Kazanów O 200 350 200
  4 Jodła O 160 350 160
  5 Legion Głowaczów O 40 350 40
  6 Mazowsze Grójec O 80 350 80
  7 Orzeł Wierzbica O 240 350 240
  8 Pilica Nowe Miasto O 120 350 120
  9 Potworów O 440 350 440
  10 Powiślanka Lipsko O 280 350 280
  11 Proch Pionki O 200 350 200
  12 Skaryszewianka O 40 350 40
  13 Szydłowianka O 160 350 160
  14 Warka O 160 350 160
  15 Zamłynie O 120 350 120
  16 Zawisza Sienno O 80 350 80
  17 Magnuszew A 30 200 30
  18 Energia Kozienice II A 120 200 120
  19 Plon Garbatka A 120 200 120
  20 Akcja Jastrzębia A 30 200 30
  21 WUKS Ruda A 180 200 180
  22 Megawat Świerże A 60 200 60
  23 Gryfia Mirów A 120 200 120
  24 Zwolenianka A 90 200 90
  25 Polonia Iłża A 90 200 90
  26 Gracja Tczów A 150 200 150
  27 Chomentów A 60 200 60
  28 Iskra Gózd A 90 200 90
  29 Królewscy Jedlnia A 120 200 120
  30 Zorza Kowala A 90 200 90
  31 Drogowiec Jedlińsk A 90 200 90
  32 Kraska Jasieniec A 30 200 30
  33 Wulkan Zakrzew A 90 200 90
  34 Wyśmierzyce A 270 200 270
  35 Strażak Wielogóra A 60 200 60
  36 Młodzik Radom A 210 200 210
  37 Zodiak Sucha A 150 200 150
  38 Chojniak Wieniawa A 90 200 90
  39 Mogielanka A 60 200 60
  40 Oronka Orońsko A 150 200 150
  41 Błotnica A 180 200 180
  42 Orzeł Gielniów A 150 200 150
  43 Powała Taczów A 90 200 90
  44 Sokół Przytyk A 180 200 180
  45 SKS Potworów A 120 200 120
  46 KS Jastrząb B 20 100 20
  47 Zajezierze B 60 100 60
  48 Ruszcovia Borkowice B 60 100 60
  49 Hubal Chlewiska B 100 100 100
  50 Wisła Solec B 80 100 80
  51 Stanisławice B 20 100 20
  52 Wisła Chotcza B 40 100 40
  53 Krępianka Rzeczniów B 60 100 60
  54 Zalesice B 0 100 0
  55 Maków B 20 100 20
  56 Video Ciepielów B 60 100 60
  57 Postęp Łaziska B 0 100 0
  58 Legion Suskowola B 20 100 20
  59 Sadownik Błędów B 80 100 80
  60 Zorza Klwów B 60 100 60
  61 Stromiec B 0 100 0
  62 Błotnica II B 40 100 40
  63 Tęcza Augustów B 0 100 0
  64 Jaguar Wolanów B 20 100 20
  65 Belsk Duży B 60 100 60
  66 Lesznowola B 0 100 0
  67 Chynów B 120 100 120
  68 Iskra Zbrosza B 60 100 60
  69 Głuchów B 60 100 60
  70 Blask Odrzywół B 0 100 0
  71 Wysokin B 20 100 20


adminer, 21-02-2019

ROZPN

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52

26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
Fax 48-330-83-28
NIP 796-21-27-109
Santander Bank Polska S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 9 - 17

KOMUNIKATY
Rekordowa frekwencja, fantastyczna pogoda i kawał dobrego futbol...

Od poniedziałku,  5 sierpnia zmieniają się godziny urzędowa...

W rozwinięciu informacji zamieściliśmy wykaz kar przechodzących ...

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Delegatura w Radomiu informuje, ...

Informujemy, że opracowane zostały terminarze we wszystkich liga...
KALENDARIUM
sierpień, 2019
pnwtśrczptsbnd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
NASI PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook

www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.