Dzisiaj jest czwartek, 24 maj 2018 r., 144 dzień roku
STRONA GŁÓWNA | STATUT | TABELE | TERMINARZE | GALERIA | KONTAKT | DO POBRANIA
Menu strony
Polecamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o najbliższych kursach trenerskich
Informacja o najbliższych kursach trenerskich

W 2018 roku organizowane będą kursy trenerskie. Pierwszy rozpocznie się już w styczniu. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w rozwinięciu.Kursy trenerskie planowane przez Mazowiecki ZPN w Radomiu w 2018 roku.

 
UEFA B Wyrównawczy   26.01-26.05.2018
UEFA A                        16.02-17.11.2018
UEFA B                        29.05-29.10.2018
UEFA C                        07.09-08.11.2018
 
 
Każdy trener musi utworzyć konto trenerskie(jeśli nie posiada) na portalu www.pzpn24.pzpn.pl
 
      Film instruktażowy do utworzenia konta na portalu pzpn24
          https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ
 
Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na portalu PZPN 24 - gdzie,każdy trener
w zakładce: "wydarzenia/kursy, licencje i konferencje /organizacje - wybrać Mazowiecki ZPN/ rodzaj - kursy trenerskie/wyszukaj"
musi aplikować na odpowiedni kurs trenerski.(w tym przypadku na kursy w Radomiu w podanych terminach)
 
1.Na kurs UEFA B wyrównawczy może być przyjęta osoba która spełnia kryteria:
     
    a)posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi do 23 sierpnia 2013;
    b)pomyślnie zaliczy egzamin składający się z części praktycznej i teoretycznej;
    c)na kurs mogą zgłosić się również trenerzy posiadający II lub I klasę trenerską wydaną według przepisów jak w punkcie "a)".
 
2.Na kurs UEFA A może być przyjęta osoba która spełnia kryteria:
 
    a)posiada ważną licencje trenera UEFA B;
    b)ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 rok przed rozpoczęciem kursu UEFA A;
    c)pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.
 
                                                                  Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy
 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek, zawierający:

   

  1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,

  2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód, 

  3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,

  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej. 

 2.  Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 powinny być dołączone w zależności od rodzaju kursu:

   

  1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,

  2. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski, 

  3. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia,

  4. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności  za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

  5. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  6. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim. Dla czynnych zawodników może być skan karty zdrowia sportowca,

  7. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Inne informacje
1.Termin składania aplikacji na kurs UEFA A i UEFA B Wyrównawczy upływa w dniu 20.12.2017.
2.Kursy rozpoczną się w podanych wyżej terminach w przypadku przyjęcia na kurs UEFA A -24 osoby UEFA B Wyrównawczy -32 osoby.
3.Koszty kursów:
a)UEFA A - 4305 złotych brutto
b)UEFA B Wyrównawczy 1783,50 złotych brutto
4.Wpłaty za kurs należy dokonać po jego zatwierdzeniu przez PZPN na wskazane konto.(wpłaty dokonujemy w wysokości całej kwoty)
5.Aplikacje na planowane kursy UEFA B i C można będzie składać od początku stycznia 2018 roku. Szczegółowa informacja ukaże się w grudniu.
6.Osoby które nie posiadają zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy medycznej mogą ukończyć kurs internetowo link: http://kurs.forfame.pl/produkt/e-kurs-instruktora-pierwszej-pomocy-przedmedycznej
7.Wszystkie zapytania i wątpliwości należy kierować tylko do kierownika kursów: Jerzy Leszczyński tel. 607 249 650 e-mail: edukacjaisport@op.pl.adminer, 19-10-2017

ROZPN

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52

26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
Fax 48-330-83-28
NIP 796-21-27-109
Bank Zachodni WBK S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 9 - 17

KOMUNIKATY
Przypominamy klubom, że 20 maja 2018 mija czas na dostosowanie s...

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej przesyła w załączeniu...

W związku z rozpoczynającym się procesem licencyjnym dla Klub&oa...

Komisja Futsalu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej planuje utwor...

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej chce pozyskać sponsora te...
KALENDARIUM
maj, 2018
pnwtśrczptsbnd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
NASI PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook

www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.