Dzisiaj jest wtorek, 25 luty 2020 r., 56 dzień roku
STRONA GŁÓWNA | STATUT | TABELE | TERMINARZE | GALERIA | KONTAKT | DO POBRANIA
Menu strony
Polecamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o najbliższych kursach trenerskich
Informacja o najbliższych kursach trenerskich

W 2018 roku organizowane będą kursy trenerskie. Pierwszy rozpocznie się już w styczniu. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w rozwinięciu.Kursy trenerskie planowane przez Mazowiecki ZPN w Radomiu w 2018 roku.

 
UEFA B Wyrównawczy   26.01-26.05.2018
UEFA A                        16.02-17.11.2018
UEFA B                        29.05-29.10.2018
UEFA C                        07.09-08.11.2018
 
 
Każdy trener musi utworzyć konto trenerskie(jeśli nie posiada) na portalu www.pzpn24.pzpn.pl
 
      Film instruktażowy do utworzenia konta na portalu pzpn24
          https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ
 
Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na portalu PZPN 24 - gdzie,każdy trener
w zakładce: "wydarzenia/kursy, licencje i konferencje /organizacje - wybrać Mazowiecki ZPN/ rodzaj - kursy trenerskie/wyszukaj"
musi aplikować na odpowiedni kurs trenerski.(w tym przypadku na kursy w Radomiu w podanych terminach)
 
1.Na kurs UEFA B wyrównawczy może być przyjęta osoba która spełnia kryteria:
     
    a)posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi do 23 sierpnia 2013;
    b)pomyślnie zaliczy egzamin składający się z części praktycznej i teoretycznej;
    c)na kurs mogą zgłosić się również trenerzy posiadający II lub I klasę trenerską wydaną według przepisów jak w punkcie "a)".
 
2.Na kurs UEFA A może być przyjęta osoba która spełnia kryteria:
 
    a)posiada ważną licencje trenera UEFA B;
    b)ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 rok przed rozpoczęciem kursu UEFA A;
    c)pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.
 
                                                                  Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy
 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek, zawierający:

   

  1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,

  2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód, 

  3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,

  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej. 

 2.  Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 powinny być dołączone w zależności od rodzaju kursu:

   

  1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,

  2. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski, 

  3. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia,

  4. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności  za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

  5. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  6. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim. Dla czynnych zawodników może być skan karty zdrowia sportowca,

  7. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Inne informacje
1.Termin składania aplikacji na kurs UEFA A i UEFA B Wyrównawczy upływa w dniu 20.12.2017.
2.Kursy rozpoczną się w podanych wyżej terminach w przypadku przyjęcia na kurs UEFA A -24 osoby UEFA B Wyrównawczy -32 osoby.
3.Koszty kursów:
a)UEFA A - 4305 złotych brutto
b)UEFA B Wyrównawczy 1783,50 złotych brutto
4.Wpłaty za kurs należy dokonać po jego zatwierdzeniu przez PZPN na wskazane konto.(wpłaty dokonujemy w wysokości całej kwoty)
5.Aplikacje na planowane kursy UEFA B i C można będzie składać od początku stycznia 2018 roku. Szczegółowa informacja ukaże się w grudniu.
6.Osoby które nie posiadają zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy medycznej mogą ukończyć kurs internetowo link: http://kurs.forfame.pl/produkt/e-kurs-instruktora-pierwszej-pomocy-przedmedycznej
7.Wszystkie zapytania i wątpliwości należy kierować tylko do kierownika kursów: Jerzy Leszczyński tel. 607 249 650 e-mail: edukacjaisport@op.pl.adminer, 19-10-2017

ROZPN

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52

26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
Fax 48-330-83-28
NIP 796-21-27-109
Santander Bank Polska S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 8 - 16

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon:    22 827-58-74
22 827-40-68
E-mail: mazowiecki@zpn.pl

Numer konta Mazowieckiego ZPN:
PKO Bank Polski S.A.

XV O/Warszawa
09 1020 1156 0000 7102 0058 4136

KOMUNIKATY
W dziale DO POBRANIA zamieściliśmy podział lig młodzieżowych na ...

Informujemy, że wraz z końcem rundy jesiennej, aż do końca luteg...

Dziś odbyło sie kolejne posiedzenie Komisji Gier Mazowieckiego Z...

Radomska Delegatura Mazowieckiego Związku PiłkiNożnej informuje,...

Rekordowa frekwencja, fantastyczna pogoda i kawał dobrego futbol...
KALENDARIUM
luty, 2020
pnwtśrczptsbnd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
NASI PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook

www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.