Dzisiaj jest wtorek, 25 luty 2020 r., 56 dzień roku
STRONA GŁÓWNA | STATUT | TABELE | TERMINARZE | GALERIA | KONTAKT | DO POBRANIA
Menu strony
Polecamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w uchwale dotyczącej licencji trenerskich
Zmiany w uchwale dotyczącej licencji trenerskich

Uchwała Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 6/2017 z dnia   11 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce Działając na podstawie art. 36 par. 2 Statutu PZPN, Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę o następującej treści:
I.Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce:
 
1.W art. 5 pkt 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 
12.Licencja PZPN B uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15. Licencja PZPN B upoważnia do prowadzenia zespołów młodzieżowych tylko do dnia 30.06.2018 roku  
 
2. W art. 18 pkt 2 a skreśla się sformułowanie: UEFA Futsal B                     - 300 zł
 
3. W art. 19 pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 
4.Licencje w trybie nadzwyczajnym są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w  art. 6  i 7 niniejszej Uchwały.
 
4. W art. 19 dodaje się nowy punkt 5 w następującym brzmieniu:
 
5.Trener, który otrzymuje licencje w trybie nadzwyczajnym jest zwolniony z opłaty za wydanie licencji trenerskiej.
 
5.W art. 26 dodaje się nowe pkt pkt 3-5 w następującym brzmienu:
 
3.Komisja Licencji Trenerskich WZPN może odmówić przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w  art. 6  i 7 niniejszej Uchwały, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo wezwania w wyznaczonym terminie.  
 
4.Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej wymaga pisemnego uzasadnienia, a także powiadomienia wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru.
 
5.Od decyzji Komisji Licencji Trenerskich WZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia licencji,  przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPN wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
6. W art. 30 pkt pkt 1-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
 
1. Wydanie duplikatu dyplomu trenerskiego: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA B,UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, UEFA Grassroots C, Goalkeeper B, Grassroots C lub Grassroots D podlega opłacie w wysokości 200 zł.  2. Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu należy zgłosić do organizatora kursu, na którym uzyskano wymagany dyplom (PZPN lub poszczególne WZPN).  3. Wydanie duplikatu licencji trenerskiej: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA B, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, Futsal C, UEFA Grassroots C, Goalkeeper B, Grassroots C lub Grassroots D, PZPN A oraz PZPN B podlega opłacie w wysokości 100 zł.
2
 
4. Wniosek o wydanie duplikatu licencji:  UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A,  UEFA B, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy kierować do PZPN poprzez formularz kontaktowy na platformie PZPN24.
 
7. Art. 32 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 
1.Trenerzy, którzy kontynuują pracę na podstawie wydanej  warunkowej licencji/zgody z prowadzonym przez siebie zespołem w poprzednim sezonie w dalszym ciągu mają możliwość prowadzenia tego zespołu w danej klasie rozgrywkowej bez posiadania wymaganej dla danej klasy rozgrywkowej licencji. W takim przypadku wydawana jest takiemu trenerowi warunkowo zgoda  na prowadzenie zespołu w danej klasie rozgrywkowej na okres jednego roku. Zgoda ta może być przedłużana (każdorazowo na okres 1 roku) do momentu zakończenia pracy trenera w danym klubie (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały).  
 
2.Zasada, o której mowa w ust. 1  ma zastosowanie w drużynach młodzieżowych od A1 do G2 (za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15) - w przypadku kontynuacji pracy trenerów zmieniających drużyny w strukturach danego klubu .  
 
 
8. Przyjmuje się nową Tabelę – Wymogi Licencyjne dla pierwszych trenerów w poszczególnych klasach rozgrywkowych.
 
II.Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 roku.
Prezes PZPN  Zbigniew Boniekadminer, 18-09-2017

ROZPN

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52

26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
Fax 48-330-83-28
NIP 796-21-27-109
Santander Bank Polska S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 8 - 16

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon:    22 827-58-74
22 827-40-68
E-mail: mazowiecki@zpn.pl

Numer konta Mazowieckiego ZPN:
PKO Bank Polski S.A.

XV O/Warszawa
09 1020 1156 0000 7102 0058 4136

KOMUNIKATY
W dziale DO POBRANIA zamieściliśmy podział lig młodzieżowych na ...

Informujemy, że wraz z końcem rundy jesiennej, aż do końca luteg...

Dziś odbyło sie kolejne posiedzenie Komisji Gier Mazowieckiego Z...

Radomska Delegatura Mazowieckiego Związku PiłkiNożnej informuje,...

Rekordowa frekwencja, fantastyczna pogoda i kawał dobrego futbol...
KALENDARIUM
luty, 2020
pnwtśrczptsbnd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
NASI PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook

www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.