Dzisiaj jest niedziela, 20 maj 2018 r., 140 dzień roku
STRONA GŁÓWNA | STATUT | TABELE | TERMINARZE | GALERIA | KONTAKT | DO POBRANIA
Menu strony
Polecamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w uchwale dotyczącej licencji trenerskich
Zmiany w uchwale dotyczącej licencji trenerskich

Uchwała Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej nr 6/2017 z dnia   11 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce Działając na podstawie art. 36 par. 2 Statutu PZPN, Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę o następującej treści:
I.Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce:
 
1.W art. 5 pkt 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 
12.Licencja PZPN B uprawnia  do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących w rozgrywkach od B klasy do klas niższych oraz zespołów młodzieżowych, za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15. Licencja PZPN B upoważnia do prowadzenia zespołów młodzieżowych tylko do dnia 30.06.2018 roku  
 
2. W art. 18 pkt 2 a skreśla się sformułowanie: UEFA Futsal B                     - 300 zł
 
3. W art. 19 pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 
4.Licencje w trybie nadzwyczajnym są przyznawane/przedłużane na okres maksymalnie 3 lat, zawsze do dnia 31 grudnia, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w  art. 6  i 7 niniejszej Uchwały.
 
4. W art. 19 dodaje się nowy punkt 5 w następującym brzmieniu:
 
5.Trener, który otrzymuje licencje w trybie nadzwyczajnym jest zwolniony z opłaty za wydanie licencji trenerskiej.
 
5.W art. 26 dodaje się nowe pkt pkt 3-5 w następującym brzmienu:
 
3.Komisja Licencji Trenerskich WZPN może odmówić przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w  art. 6  i 7 niniejszej Uchwały, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo wezwania w wyznaczonym terminie.  
 
4.Odmowa przyznania lub przedłużenia licencji trenerskiej wymaga pisemnego uzasadnienia, a także powiadomienia wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru.
 
5.Od decyzji Komisji Licencji Trenerskich WZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia licencji,  przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPN wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
6. W art. 30 pkt pkt 1-4 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
 
1. Wydanie duplikatu dyplomu trenerskiego: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA B,UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, UEFA Grassroots C, Goalkeeper B, Grassroots C lub Grassroots D podlega opłacie w wysokości 200 zł.  2. Wniosek o wydanie duplikatu dyplomu należy zgłosić do organizatora kursu, na którym uzyskano wymagany dyplom (PZPN lub poszczególne WZPN).  3. Wydanie duplikatu licencji trenerskiej: UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA B, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, Futsal C, UEFA Grassroots C, Goalkeeper B, Grassroots C lub Grassroots D, PZPN A oraz PZPN B podlega opłacie w wysokości 100 zł.
2
 
4. Wniosek o wydanie duplikatu licencji:  UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A,  UEFA B, UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B należy kierować do PZPN poprzez formularz kontaktowy na platformie PZPN24.
 
7. Art. 32 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 
1.Trenerzy, którzy kontynuują pracę na podstawie wydanej  warunkowej licencji/zgody z prowadzonym przez siebie zespołem w poprzednim sezonie w dalszym ciągu mają możliwość prowadzenia tego zespołu w danej klasie rozgrywkowej bez posiadania wymaganej dla danej klasy rozgrywkowej licencji. W takim przypadku wydawana jest takiemu trenerowi warunkowo zgoda  na prowadzenie zespołu w danej klasie rozgrywkowej na okres jednego roku. Zgoda ta może być przedłużana (każdorazowo na okres 1 roku) do momentu zakończenia pracy trenera w danym klubie (wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały).  
 
2.Zasada, o której mowa w ust. 1  ma zastosowanie w drużynach młodzieżowych od A1 do G2 (za wyjątkiem zespołów uczestniczących w rozgrywkach: CLJ U-19, CLJ U-17 i CLJ U-15) - w przypadku kontynuacji pracy trenerów zmieniających drużyny w strukturach danego klubu .  
 
 
8. Przyjmuje się nową Tabelę – Wymogi Licencyjne dla pierwszych trenerów w poszczególnych klasach rozgrywkowych.
 
II.Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 roku.
Prezes PZPN  Zbigniew Boniekadminer, 18-09-2017

ROZPN

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52

26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
Fax 48-330-83-28
NIP 796-21-27-109
Bank Zachodni WBK S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 9 - 17

KOMUNIKATY
Przypominamy klubom, że 20 maja 2018 mija czas na dostosowanie s...

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej przesyła w załączeniu...

W związku z rozpoczynającym się procesem licencyjnym dla Klub&oa...

Komisja Futsalu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej planuje utwor...

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej chce pozyskać sponsora te...
KALENDARIUM
maj, 2018
pnwtśrczptsbnd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
NASI PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook

www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.