Dzisiaj jest wtorek, 18 maj 2021 r., 138 dzień roku
STRONA GŁÓWNA | STATUT | TABELE | TERMINARZE | GALERIA | KONTAKT | DO POBRANIA
Menu strony
Polecamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursy trenerskie planowane w 2020 w Radomiu
Kursy trenerskie planowane w 2020 w Radomiu

Przedstawiamy szereg szczeółówych i aktualnych informacji dotyczących kursów trenerskich, jakie będą w 2020 roku organizowane w radomskiej Delegaturze MZPN.Kursy trenerskie organizowane przez Mazowiecki ZPN w 2020 roku w Radomiu.

 

 

Kurs UEFA B – logowanie do 29.02.2020 / planowany termin kursu: maj – listopad /

Kurs UEFA C – logowanie do 29.02.2020 / planowany termin kursu: maj – październik /

Dokładny termin rozpoczęcia kursów zostanie ustalony po przyjęciu na każdy z nich w wyniku postępowania kwalifikacyjnego 32 osób.

 

Każdy trener musi utworzyć konto trenerskie / jeśli nie posiada / na portalu www.pzpn24.pzpn.pl

 

      Film instruktażowy do utworzenia konta na portalu pzpn24

          https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ

Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną na portalu PZPN 24 - gdzie, każdy trener

w zakładce: "wydarzenia/kursy, licencje i konferencje /organizacje - wybrać Mazowiecki ZPN/ rodzaj - kursy trenerskie/wyszukaj"

musi aplikować na odpowiedni kurs trenerski.(w tym przypadku na kursy w Radomiu w podanych terminach)

 

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek, zawierający:

  1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,

  2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca  wykonywał swój zawód, 

  3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,

  4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej. 

 1. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 powinny być dołączone w zależności od rodzaju kursu: 

  1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,

  2. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski, / nie dotyczy kursu UEFA C /

  3. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia,

  4. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności  za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,

  5. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  6. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim. Dla czynnych zawodników może być skan karty zdrowia sportowca,

  7. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy medycznej.

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ogólnych kandydatem na kurs UEFA B może być osoba która spełnia kryteria:

  1. posiada ważną licencję trenera UEFA C;

  1. ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA C, Grassroots C lub UEFA Futsal B minimum jeden rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B;

  2. zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy na poziomie minimum 5 lat na poziomie III ligi ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B;

  3. pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej.

 

 

Szczegółowe kryteria przyjęcia na kurs trenerów UEFA C

 1. Kandydatem na kurs UEFA C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w ogólnych zasadach m. in. :

  1. wykształcenie minimum średnie;

  2. ważny kurs pierwszej pomocy medycznej;

  3. na kurs UEFA C w chwili obecnej nie ma egzaminu wstępnego;

  4. o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Inne informacje:

 1. Terminy składania aplikacji na poszczególne kursy upływają jak podano powyżej.

 2. Kursy rozpoczną się w podanych wyżej terminach, w przypadku zakwalifikowania się na kurs 32 osób.

 3. Wpłaty za kurs należy dokonać po zatwierdzeniu kursu przez PZPN na wskazane później konto /wpłaty dokonujemy w wysokości całej kwoty/.

 4. Osoby które nie posiadają zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy medycznej mogą ukończyć kurs internetowo link: http://kurs.forfame.pl/produkt/e-kurs-instruktora-pierwszej-pomocy-przedmedycznej lub w dowolnej instytucji organizującej takie kursy stacjonarnie.

 5. Do aplikacji przy zgłoszeniu kurs należy dołączyć aktualne zdjęcie paszportowe które jest niezbędne do wydania licencji po zakończeniu kursu.

 6. Wszystkie zapytania należy kierować do kierownika kursów: Jerzy Leszczyński tel. 607 249 650
  e-mail:
  edukacjaisport@op.pl.adminer, 16-12-2019

ROZPN

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Chrobrego 52

26-605 Radom
Tel. 48 364 74 94
Fax 48-330-83-28
NIP 796-21-27-109
Santander Bank Polska S.A.
62 1090 2688 0000 0001 1630 6281
e-mail: biuro@rozpn.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 9 - 17

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon:    22 827-58-74
22 827-40-68
E-mail: mazowiecki@zpn.pl

Numer konta Mazowieckiego ZPN:
PKO Bank Polski S.A.

XV O/Warszawa
09 1020 1156 0000 7102 0058 4136

KOMUNIKATY
Poniżej zamieszczamy druk zgłoszenia drużyn do rozgrywek na sezo...

Na podstawie art. 3.5.1 pkt. 1 „Podręcznika Licencyjnego d...

11 czerwca odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcz...

Informujemy, że do 9 kwietnia biuro radomskiej delegatury Mazowi...

Poniżej przedstawiamy Komunikat Mazowieckiego ZPN nr 1/2020/2021...
KALENDARIUM
maj, 2021
pnwtśrczptsbnd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
NASI PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

 


facebook

www.rozpn.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.